Wet Inburgering 2021.

Deze wet geldt voor iedereen die vanaf 1 januari 2022 inburgeringsplichtig is.

In het Plan Inburgering en Participatie (PIP) van uw gemeente staat welke leerroute voor u geschikt is.

Taal Leeft! daagt cursisten uit om zichzelf te ontwikkelen, maar vooral om ook gebruik te maken van de eigen talenten die opgedaan zijn in eerdere werk- en leerervaringen of persoonlijke interesse!  Door samen met andere cursisten te leren en te discussiëren over onderwerpen uit onze samenleving wordt de communicatie in de maatschappij nog beter.  Heb je belangstelling gekregen in ons lesaanbod of wil je meer weten wat Taal Leeft! voor jou kan betekenen?  Neem dan gerust contact met ons op voor informatie, of een vrijblijvend gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee op onze mooie en ruime leslocatie in Gouda. Je kunt ons bereiken via Monique Bosboom (Nederlands/Engels), telefoonnummer 06-40893114 of via het contactformulier op deze site. Op afspraak kun je ook in het Arabisch te woord worden gestaan.

Bij Taal Leeft! kunt u terecht voor de B1 en de Z-route.

B1-route:

Bij de B1-route leert u de Nederlandse taal op B1-niveau.
B1-niveau betekent: zo goed Nederlands leren dat u betaald werk of vrijwilligerswerk kunt gaan doen.
Aan het eind van de B1-route doet u examen.
U doet aparte examens voor lezen, schrijven, spreken en luisteren.

Naam van de leeractiviteit: A1

Inhoud: de belangrijkste zaken om jezelf te redden in Nederland. Kloktijden benoemen, mensen begroeten en jezelf voorstellen.
Niveau: A1 (basis)
Lengte leeractiviteit: 22 weken standaard of 11 weken voor snelle cursisten
Doel: praktijkgericht leren. Het leren van de Nederlandse taal voor anderstaligen van 0 naar A.
Toetsen: de tussentijdse toetsen laten je zien hoever je bent. De cursus sluit af met een praktijktoets.
Doelgroep: Beginners, eerste binnenkomst Nederland.
Studiebelasting: de verwachte studiebelasting is 9 lesuren per week plus de uren die nodig zijn voor het maken van huiswerk (daadwerkelijk benodigde tijd verschilt per cursist).
Kwalificatie: A1 niveau, voorbereiding inburgeringsexamen
Toelatingseis: geen
Uurtarief: het uurtarief voor de cursus is € 15,– per lesuur.
Studiemateriaal: Link werkboek

Naam van de leeractiviteit: A2

Inhoud: Als je niveau A2 hebt bereikt, kun je je met het Nederlands in eenvoudige, alledaagse situaties redden. Je begrijpt korte, eenvoudige zinnen die gaan over alledaagse zaken, zoals  boodschappen, werk of familie. Je begrijpt gesproken en geschreven teksten. Ook kun je een simpel en kort gesprek voeren over reizen met het openbaar vervoer, boodschappen doen en de huisarts bezoeken.
Niveau: A2 (basis)
Doelgroep: Basis
Lengte leeractiviteit: 22 weken
Doel: leren van Nederlands voor anderstaligen van A1 naar A2
Studiebelasting: de verwachte studiebelasting is 9 lesuren per week plus de uren die nodig zijn voor het maken van huiswerk (daadwerkelijk benodigde tijd verschilt per cursist).
Kwalificatie: A2 niveau, voorbereiding inburgeringsexamenHet uurtarief voor de cursus is € 15,– euro per lesuur.
Toelatingseis: A1 niveau.
Toetsen: de tussentijdse toetsen laten je zien hoever je bent. De cursus sluit af met een praktijktoets.
Studiemateriaal: Link werkboek

Naam van de leeractiviteit: B1

Inhoud: taalniveau B1 is het normale taalniveau in Nederland. Wanneer je taalniveau B1 beheerst, begrijp je teksten die grotendeels bestaan uit woorden en zinnen die je vaak hoort en waar je bekend mee bent. Zoals zaken die je vaak tegenkomt op je werk of school. Ook kan je je eigen mening geven en verantwoorden of een verhaal vertellen over bekende zaken en onderwerpen.

Doelgroep: deze cursus sluit aan op de cursus A2.
Doel: leren van Nederlands voor anderstaligen op B1 niveau
Studiebelasting: de verwachte studiebelasting is 9 lesuren per week plus de uren die nodig zijn voor het maken van huiswerk (daadwerkelijk benodigde tijd verschilt per cursist).
Toetsen: de tussentijdse toetsen laten je zien hoever je bent. De cursus sluit af met een praktijktoets.
Lengte leeractiviteit: 150 lesuur.
Kwalificatie: B1 niveau, voorbereiding inburgeringsexamen
Het uurtarief voor de cursus is € 15,– euro per lesuur.
Toelatingseis: A2 niveau.
Studiemateriaal: werkboek

Z-route:
Taal Leeft! biedt de Z-route aan.

De Z-route (zelfredzaamheidsroute) is een route voor inburgeringsplichtigen voor het leren van de Nederlandse taal op A1-niveau. Binnen dit traject volgt u 800 uur taalles. Tijdens de taalles wordt veel geoefend met het spreken van de Nederlandse taal. Er wordt hierbij gewerkt naar uw hoogst haalbare taalniveau.
Het traject duurt ongeveer 3 jaar.
Aan het eind van de Z-route heeft u een gesprek met de gemeente.

Onze lessen
Je kunt je aanmelden voor de onderstaande cursussen:

Naam van de leeractiviteit: Alfabetisering

Inhoud: voor cursisten die analfabeet zijn en het Nederlands ook niet kunnen spreken en begrijpen. Tijdens de lessen wordt veel aandacht besteed aan het herkennen van klanken, schrijven van letters en het opbouwen en uitbreiden van de woordenschat.
Niveau: alfabetisering.
Doelstelling: de cursist beheerst lees- en schrijfvaardigheden die in de Nederlandse samenleving noodzakelijk zijn om te kunnen functioneren. Cursisten zijn in staat om in alledaagse situaties eenvoudige gesprekken te voeren.
Doelgroep: minder ervaren leerders die op laagdrempelige wijze aan de slag willen.
Kwalificatie: basis
Toelatingseis: geen
Uurtarief: het uurtarief voor de cursus is € 12,– per lesuur.
Eenmalige aanschaf lesmateriaal: € 250,–
Studiemateriaal: Diglin+ / Praat je mee.